Program warsztatów

Warsztaty Muzyki Niezwykłej odbywają się w klasztorze oo. Dominikanów w Krakowie, przy ulicy Stolarskiej 12, trwają przez cały tydzień od 14 do 20 sierpnia i są podzielone na dwa bloki (I – od 14 do 17 sierpnia i II – od 18 do 20 sierpnia). Uczestnik może zdecydować się na udział w całości lub jedynie w wybranym bloku zajęć. Można wziąć udział w innej sekcji w pierwszym i w innej w drugim bloku. Wyjątkiem od tej reguły są lekcje mistrzowskie oraz śpiew wielogłosowy na poziomie III – te zajęcia nie są objęte podziałem na dwa bloki i można wziąć udział jedynie w całości.

Każdy uczestnik warsztatów jest również zaproszony do wzięcia udziału w zajęciach z emisji głosu prowadzonych zbiorowo (na dwóch poziomach zaawansowania – poziom jest przypisany automatycznie do sekcji) oraz indywidualnie (termin konsultacji jest uzgadniany przy rejestracji na warsztaty, na miejscu).

W programie warsztatów znajduje się też sporo wspólnych celebracji liturgii (Msze święte, jutrznie i uroczyste nieszpory), a także katechezy, które wygłosi o. Tomasz Grabowski OP.

Sekcje warsztatowe

Aby dokonać właściwego wyboru poziomu grupy należy wybrać zdanie, które najlepiej opisuje oczekiwania uczestnika.

Opis zajęć i wymagania dla kandydatów do udziału w lekcjach mistrzowskich z Divną Ljubojević:

Zajęcia będą realizowane w dwóch blokach tematycznych. W pierwszym z nich uczestnicy poznają w praktyce kluczową rolę tekstu i jego wymowę w wykonawstwie muzyki sakralnej oraz zbadają związki tekstu i melodii w tym repertuarze. Druga część zajęć pozwoli uczestnikom zrozumieć istotę muzyki sakralnej w odniesieniu do muzyki klasycznej. Zajęcia będą relalizowane przede wszystkim poprzez praktykę: śpiew i instrukcje prowadzącej artystki wspomaganej przez dwóch innych członków zespołu Melódi. Lekcje mistrzowskie przeznaczone są dla wokalistów obojga płci (szczególnie zapraszamy panów), którzy spełniają poniższe wymagania.

– znajomość i rozumienie zapisu nutowego: umiejętność czytania nut
– doświadczenie śpiewu w zespole wokalnym
– opisz swoje doświadczenie: zespoły, w jakich śpiewałeś w przeszłości, jak długo, jakim głosem/głosami
– mogą aplikować również dyrygenci i instrumentaliści

Opis zajęć i wymagania dla kandydatów do udziału w lekcjach mistrzowskich z Tomaszem Orlowem:

Zajęcia z improwizacji organowej w ramach Warsztatów Muzyki Niezwykłej dotyczyć będą doskonalenia sztuki spontanicznego tworzenia utworów na instrumencie. Program warsztatów obejmuje podstawowe zagadnienia takie jak: budowanie jednogłosowych motywów, fraz i zdań muzycznych, opracowanie linii melodycznej, podstawy kontrapunktu i ram formalnych improwizacji utrzymanych w różnorodnych stylach muzycznych, inspirowanych treściami liturgicznymi oraz motywami pozamuzycznymi.

Zajęcia mają charakter uniwersalny i skierowane są dla wszystkich zainteresowanych grą organową, kreatywnych, wrażliwych i poszukujących organistów, pianistów i innych praktykujących muzyków, wykazujących chęć poznawania sztuki spontanicznej kompozycji poprzez bezpośredni kontakt z instrumentem.

Wszyscy zainteresowani czynnym uczestnictwem w warsztatach powinni wykazywać podstawowy poziom gry literatury muzycznej. Z uwagi na różnorodne doświadczenie i zainteresowania uczestników, zajęcia będą ukierunkowane indywidualnie według ich możliwości i potrzeb.

Zajęcia ze śpiewu wielogłosowego są prowadzone na trzech poziomach zaawansowania. Głównym celem zajęć jest praktyczne poznanie i zrozumienie roli śpiewu w liturgii, rozszerzenie znajomości repertuaru liturgicznego oraz podniesienie indywidualnych umiejętności wokalnych.

Poziom I: Chcę rozpocząć naukę od podstaw. Nie mam doświadczenia w śpiewie wielogłosowym, dlatego chcę poznać elementy muzyki, brać udział w ćwiczeniach rytmicznych, poznać podstawy właściwej emisji głosu, dowiedzieć się jak kształcić swój słuch muzyczny, a także zacząć śpiewać proste liturgiczne utwory czterogłosowe.

Poziom II: Mam doświadczenie śpiewu wielogłosowego w chórze lub scholi. Chcę poszerzyć znajomość repertuaru o nowe lub mniej znane kompozycje i rozwinąć umiejętności świadomej pracy nad swoim głosem. Radzę sobie z zapisem nutowym – najbardziej zależy mi na doskonaleniu interpretacji utworów pod profesjonalnym okiem kompozytorów i dyrygentów.

Poziom III: Jestem zawodowym muzykiem lub uczę się by nim zostać. W czasie Warsztatów chcę przez cały tydzień pracować nad ambitnym repertuarem. Potrafię czytać nuty a vista i mam świadomość swojego głosu – jestem w stanie szybko wkomponować się w nowy zespół wokalny, a także pracować szybko i intensywnie nad nieznanym mi wcześniej materiałem.

Poziom I: Chcę zacząć się uczyć od podstaw – znam chorał tylko ze słyszenia, nie znam zasad notacji neumatycznej. Chcę nauczyć się tonów psalmowych, melodii hymnów i poznać podstawy zasad modlitwy chorałem.

Poziom II: Mam już doświadczenie w śpiewaniu chorału. Uczestniczę czynnie w modlitwie chorałem w czasie liturgii Mszy świętych lub Liturgii Godzin. W czasie Warsztatów chcę przede wszystkim doskonalić swoje umiejętności, śpiewać bardziej skomplikowane fragmenty liturgii (responsoria, antyfony, ordinarium missae, proprium missae). Chciałbym poznać i zgłębić różnice w tradycjach wykonawczych śpiewu chorałowego.

Chcę nauczyć się zasad prowadzenia zespołów wokalnych, poznać podstawowe schematy i gesty dyrygenckie, poznać ćwiczenia pomagające w dobrym przeprowadzeniu rozśpiewki, w praktyce dyrygować zespołem wokalnym złożonym z uczestników zajęć.

baner-bw

Harmonogram warsztatów

Prowadzący warsztaty


Newsletter

Zostaw nam swój e-mail lub telefon, aby otrzymywać najważniejsze informacje o Warsztatach Muzyki Niezwykłej i Festiwalu Muzyki Niezwykłej. Aktualizacje dla uczestników otrzymują oddzielnie osoby zarejestrowane przez formularz zgłoszeniowy.

Zostaw adres e-mail:

Zostaw nr telefonu: