Organizator

Organizatorem Warsztatów i Festiwalu Muzyki Niezwykłej jest Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny. Fundacja jest instytucją Polskiej Prowincji Dominikanów, angażującą przede wszystkim świeckich, której zadaniem jest dbałość o rozwój oraz promocja liturgii w Krakowie i w całej Polsce. Jednocześnie Fundacja buduje środowisko ludzi twórczych i aktywnych społecznie, jest mecenasem i organizatorem wydarzeń kulturalnych. Troszczy się zarówno o edukację teologiczną jak i muzyczną, wspiera i promuje osiągnięcia młodych i utalentowanych kompozytorów.

Fundacja prowadzi również serwis Liturgia.pl – największy portal poświęcony liturgii w polskim Internecie, bada i opracowuje dawne formy liturgiczne składające się na dziedzictwo narodowe oraz twórczo wykorzystuje sztukę ludową, odwołując się do najlepszych wzorów chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu.

Dyrektor artystyczny

Dyrektorem artystycznym Festiwalu i koordynatorem Warsztatów Muzyki Niezwykłej jest Łukasz Serwiński, absolwent kulturoznawstwa Akademii Ignatianum, szkoły muzycznej II stopnia w klasie fortepianu i Szkoły Kantorów. Podczas pracy w Krakowskim Biurze Festiwalowym zdobywał doświadczenie w prowadzeniu dużych wydarzeń kulturalnych na międzynarodowym poziomie. Jest długoletnim pracownikiem Fundacji odpowiadającym za organizację projektów, od samego początku zaangażowanym w organizację Warsztatów.

Podczas drugiej i trzeciej edycji Warsztatów jako główny koordynator projektu odpowiadał m. in. za kontakty z artystami i ekspertami, identyfikację wizualną wydarzenia, zarządzanie zespołem wolontariuszy i kwestie budżetowe. Obecnie odpowiada również za stronę programową i koncepcję całego przedsięwzięcia. Jego autorskim projektem jest zorganizowanie Festiwalu Muzyki Niezwykłej.