Idea Festiwalu Muzyki Niezwykłej

W ramy tegorocznej edycji Warsztatów po raz pierwszy włączamy Festiwal Muzyki Niezwykłej. Cykl pięciu koncertów w znakomitej obsadzie, które organicznie łączą się z tematyką Warsztatów, oraz wypełniają lukę w propozycji kulturalnej Krakowa. W królewskim mieście brakowało dotąd festiwalu muzyki sakralnej, który ściśle łączyłby dawne kompozycje z ich naturalnym, modlitewnym i liturgicznym kontekstem.

Głównym wyznacznikiem programu tegorocznej, pierwszej edycji Festiwalu Muzyki Niezwykłej jest chęć łączenia bardzo odległych nieraz stylistycznie i historycznie nurtów muzyki sakralnej. Tym wspólnym mianownikiem będzie tym razem kult Najświętszej Maryi Panny zilustrowany przez różne stylistycznie, lecz jednakowo doskonałe pod względem muzycznym koncerty. Festiwal będzie dostępny i darmowy nie tylko dla uczestników Warsztatów, ale także dla wszystkich chętnych.